Vad arbetar vi med?
”Vi vill hålla Köpmanholmen levande och bidra till en blomstrande framtid för både de yngre och äldre generationerna”

Detta arbetar vi med årligen:

 • Vi arbetar för att det varje år ska finnas en samlingsplats med en brasa för att fira valborg
 • Berättarkvällar - Vi bjuder in personer som berättar om Köpmanholmens historia
 • Julgransplundring och Luciakortege/uppträdande
 • Vi, tillsammans med andra föreningar anordnar Dalens dag/Herrgårdsparkens dag. Denna härliga dag fyller vi med information kring vår historia, konst, friluftsliv och det fantastiska föreningslivet som håller vår byggd levande. 
 • Alla flaggdagar ställer våra eldsjälar upp och ordnar med flaggningen genom Köpmanholmen
 • Vi tar hand om skötsel av havsbadet i form av organiserandet av en städdag och tillsyn under sommaren
 • Uppsättning & skötsel av hundlatriner

Vi arbetar även med projekt så som:

 • Dialog med kommunen gällande uppförandet av en lekplats/generationsmötesplats
 • Dialog med kommunen gällande ett utegym
 • Grannsamverkan - vi har trygghetsgrupper
 • Sammansättning av en arbetsgrupp som arbetar fram en lösning för skötsel av stigar, slyröjning och liknande för ökad trivsel
 • Sammansättning av en utvecklingsgrupp för herrgårdsparkens framtid
 • Vi jobbar för att öka intresset och kunskapen om Köpmanholmens historia
 • Vi verkar för ett bra företagsklimat, bland annat genom bildandet av företagarföreningen. Vi har även en dialog med kommunen gällande företagsutveckling.
 • Vi har ringt och diskuterat under en lång tid för att Köpmanholmen ska få fiber och nu har det tillslut gett resultat

 • Har du ideér eller förslag på vad som skulle främja Köpmanholmen med omnejd? 
  Kom gärna med förslag!
  Du når oss via förslagslådan vid Coop nära, på vår facebooksida eller per epost: kholmensf@gmail.com