Vad arbetar vi med?
”Vi vill hålla Köpmanholmen levande och bidra till en blomstrande framtid för både de yngre och äldre generationerna”

Detta arbetar vi med årligen:

 • Vi arbetar för att det varje år ska finnas en samlingsplats med en brasa för att fira Valborg
 • Berättarkvällar - Vi bjuder in personer som berättar om Köpmanholmens historia
 • Julgransplundring och Luciakortege/uppträdande
 • Vi, tillsammans med andra föreningar anordnar Dalens dag/Herrgårdsparkens dag. Denna härliga dag fyller vi med information kring vår historia, konst, friluftsliv och det fantastiska föreningslivet som håller vår bygd levande. 
 • Alla flaggdagar ställer våra eldsjälar upp och ordnar med flaggningen genom Köpmanholmen
 • Vi tar hand om skötsel av havsbadet i form av organiserandet av en städdag och tillsyn under sommaren
 • Uppsättning & skötsel av hundlatriner

Vi arbetar även med projekt så som:

 • Dialog med kommunen gällande uppförandet av en lekplats/generationsmötesplats
 • Dialog med kommunen gällande ett utegym
 • Grannsamverkan - vi har trygghetsgrupper
 • Sammansättning av en arbetsgrupp som arbetar fram en lösning för skötsel av stigar, slyröjning och liknande för ökad trivsel
 • Sammansättning av en utvecklingsgrupp för Herrgårdsparkens framtid
 • Vi jobbar för att öka intresset och kunskapen om Köpmanholmens historia
 • Vi verkar för ett bra företagsklimat, bland annat genom bildandet av företagarföreningen. Vi har även en dialog med kommunen gällande företagsutveckling.
 • Vi har ringt och diskuterat under en lång tid för att Köpmanholmen ska få fiber och nu har det till slut gett resultat

 • Har du idéer eller förslag på vad som skulle främja Köpmanholmen med omnejd? 
  Kom gärna med förslag!
  Du når oss via förslagslådan vid Coop Nära, på vår Facebooksida eller per e-post: kholmensf@gmail.com