Årets Köpmanholmare

Kriterier: 

Levande person som är bosatt på orten och som har gjort något extra bra för vårt samhälle. Namnförslag med motivering lämnas till samhällsföreningens styrelse via förslagslådan utanför Coop Nära, via e-post eller på Facebook. Utifrån de inkomna förslagen utser styrelsen en mottagare som hedras med blomma och ett diplom på vårt årsmöte.

Här nedan följer en lista med tidigare års mottagre av utmärkelsen

 • 2016 - Lena Finne Jansson: "För hennes breda samhällsengagemang och insatser inom föreningslivet, ofta med fokus på barn och unga, nysvenskar och kultur"
 • 2015 - Lennart Vestman: " För hans genuina servicekänsla som uppskattas av många Holmenbor"
 • 2014 - Catharina Karlsson: " För hennes glada, positiva och engagerade arbete inom föreningslivet i Köpmanholmen"
 • 2013 - Ove Jonsson: "För hans insatser inom fotbollen i Köpmanholmen och för hans outtröttliga arbete som medlemsvärvare i KB65 fotbolls supporterklubb"
 • 2012 - Håkan Jacobsson & Annika Nordlander: "För att genom etableringen av Holmenkiosken ha skapat en positiv mötesplats i samhället och ordnat olika aktiviteter under året.
 • 2011 - Jeanette Segerbrant: "För hennes engagerade, glädjespridande arbete i musiklivet och körsången i Köpmanholmen bland både barn och äldre"
 • 2010 - Lars Holmström: "För hans uthålliga arbete för Köpmanholmens bästa. Bland annat genom en gedigen och långvarig insats i många föreningar, han har alltid varit en god representant för Köpmanholmen".
 • 2009 - Roland Näslund: "För hans mångåriga engagemang och känsla för Köpmanholmen, bland annat genom att synliggöra samhällen på ett bra sätt i lokalpressen"
 • 2008 - Ingen nominerad
 • 2007 - Bengt Sellin: " För mångårigt engagerat arbete inom KB-fotbollen och som drivande kraft för det årliga evenemanget Holmen Blues.
 • 2006 - Anders Lindström: "Som på ett utomordentligt sätt och med stort engagemang och entusiasm, i högsta grad bidragit till att saneringen av fabriksområdet i Köpmanholmen blivit verklighet.
 • 2005 - Ingrid Norberg: "För hennes stora engagemang och fantastiska arbetsinsatser för ett renare, trivsammare och miljövänligare Köpmanholmen"
 • 2004 - Brittie Näslund: "För förtjänstfullt och initiativrikt engagemang vid planering och byggnad av Örtagården i Köpmanholmen"